לעבוד לצד רובוטים: אתגרי חינוך והשכלה

העבודה מתפרקת לגורמים שהרכיבו אותה במאות האחרונות. היא כבר לא מקום שהולכים אליו אלא משהו שאנחנו עושים. ולשינוי הזה יש השלכות מרחיקות לכת גם על מערכות חינוך והשכלה.

בהרצאה זו נבחן איך השתנה מסלול הקריירה וכיצד לתכנן ולנהל קריירה בעולם המתפתח בקצב מואץ. נבדוק מהו בעולם החדש עובד, מנהל, ארגון ומהן השאלות העולות מתוך הטענה שהרובוטים ייקחו לנו את העבודה. נתבונן מה קרה לעבודה, על התפתחות ענן העבודה האנושי, האתגר שבבחירת מקצוע ואיך זה משליך על הסדרי עבודה וצורות העסקה. איך משפיעים עלינו הרובוטים והאוטומציה, האם נוחלף על ידם או נעבוד לצידם? אילו יכולות יתנו לנו יתרון על הטכנולוגיה ומה חשוב לדעת ולפתח על מנת לקיים בטחון תעסוקתי ולהישאר רלוונטיים לאורך שנות הקריירה ארוכות. נסקור גם את ההשלכה על ארגונים, מנהלים ואפילו המבנה הפיזי של מקום העבודה. ובתוך כל אלה נבדוק את ההשלכות על מערכות החינוך וההכשרה.

זהו מסע מרתק ומעורר מחשבה על השינויים העוברים על כל המרכיבים של עולם העבודה תוך התמקדות בהשלכות על למידה, יכולות ועתיד החינוך וההשכלה. כי הילדים בידיים שלנו, מי נרצה לעזור להם להיות?

ניתן להתאים כל הרצאה על פי נושאי המיקוד הייחודיים לכם.

להזמנת הרצאה