הזמנת הרצאה

לכנסים, אירועים וסדנאות מנהלים, בפני קהל גדול או קטן, נירית מוזמנת שוב ושוב בכדי לעורר את השיח וחשיבה מעבר לזמן ולמקום. ההרצאה של נירית מאירה את השינויים העוברים על עולמנו ומרחיבה את המבט על ההשלכות של שינויים אלה על עולם העבודה. השלכות אלה נוגעות לאנשים וקריירות; על ארגונים, מנהלים ותרבות וגם על מערכות ציבוריות העוסקות בחינוך, השכלה, מדיניות ויחסי עבודה. בכל המרחב הזה, מפגש עם נירית מכין את הקרקע לשיח אחר על העולם בו אנחנו חיים ועובדים.

בהתאם למטרות והצרכים, ניתן להתאים את הדגשים להרצאה. דוגמאות:

עולם העבודה העתידי: כדי שנהיה מוכנים

העבודה מתפרקת לגורמים שהרכיבו אותה במאות האחרונות. היא כבר לא מקום שהולכים אליו אלא משהו שאנחנו עושים. ולשינוי הזה יש השלכות מרחיקות לכת על אנשים וקריירות, על ארגונים ומנהלים וגם על חברה וחינוך.

בהרצאה “עולם העבודה העתידי כבר כאן” נצא אל מחוץ לגבולות הזמן והמקום כדי להתבונן לעומק במגמות ובשינויים העוברים על עולמינו ומפרקים את עולם העבודה ונבדוק איך הם מגדירים מחדש פרנסה, עבודה, עובדים ואפילו מקומות עבודה. ולאורך כל הדרך, נבחן את ההשלכות ונתמקד בנושא ההרצאה שנבחר על פי הקהל והמטרות.

במרחב של אנשים וקריירות נירית מחדדת את ההרצאה בדגש על האופן בו אנחנו מנהלים קריירות, למרחב האפשרויות שלנו, לכלים הקיימים כיום לחיפוש עבודה וגם על מותג אישי. לפירוט ההרצאות:

אסטרטגיה לקריירה בעולם העבודה העתידי

מיתוג אישי ונטוורקינג: הכלים של עולם העבודה החדש

במרחב של ארגונים ומנהלים נירית סוקרת את ההשלכות של השינויים המהותיים בעולם העבודה על הארגון, המנהלים והעובדים ובוחנת מזוויות רבות את תפקיד המנהלים בתוך השינוי וההזדמנות. אלה כוללים את ההשלכות של השינויים על האופן בו עובדים בוחרים להצטרף, להישאר ולעזוב מעסיקים וסוקרת את הכלים החדשים שעומדים לרשות מנהלים בכדי לחבר ולאתגר את העובדים בעולם החדש והתבוננות ממבט חדש על תפקידי הניהול, על קבלת החלטות וסמכות, על תרבות וערכים, על פיתוח ושימור עובדים וניהול מסלולי קריירה. לפירוט ההרצאות:

בעולם העבודה החדש הם בוחרים בנו

משאבי אנוש בעולם העבודה העתידי
 

במרחב של מדיניות ציבורית, חברה וחינוך נירית מדברת על ההשלכות של עולם העבודה המשתנה על האופן בו המדיניות הציבורית ומערכות ממשל וחינוך מתמודדות עם האתגרים המשתנים. אלה כוללים מיקוד באתגרי מערכת החינוך, בתי ספר ומנהלים, אתגרים של מערכות השכלה גבוהה והכשרה מקצועית, מערכות ציבוריות ומגזר שלישי העוסקות בפיתוח קריירות בקרב אוכלוסיות ואיזורים ומערכות ציבוריות הקשורות בכל מרחב הרגולציה ליחסי עבודה. דוגמא להרצאה:

לעבוד לצד רובוטים: אתגרי חינוך והשכלה

חדר כושר לעולם העבודה החדש” – הרצאה שהותאמה במיוחד לצעירים ותלמידים”

ניתן להתאים כל הרצאה על פי נושאי המיקוד הייחודיים לכם.

להזמנת הרצאה