Posts Tagged

מדיניות

על עבודה וקריירה כל יום רביעי בגלובס. והשבוע: כפי שהמדינה קיבלה לפני שנים החלטה לסייע לתעשייה באמצעות חוק לעידוד השקעות הון, המדינה יכולה היום לסייע באמצעות מיזמים דוגמת חממות לבני 50 פלוס שייתנו מסגרת תומכת שתקל את המעבר לעסק עצמאי עולם העבודה המשתנה הוא נושא מהותי בדיוני אסטרטגיה ושולחנות הנהלה. …