Home»ותן שיחזור שוב לביתו

ותן שיחזור שוב לביתו

0
Shares
Pinterest Google+

חזרתי מכנס בארה”ב עם סל מלא תכנים מעוררי מחשבה בנושא עבודה וקריירה. כבר על המטוס התחלתי לכתוב בכדי לשתף אתכם.

אבל התמונות מעל דפי העיתון הסיתו את המיקוד ולא אפשרו, לפחות לי, לכתוב השבוע משהו שונה מהתפילה שמתנגנת לי בראש:

כבר יבשו עינינו מדמעות,
ופינו כבר נותר אילם בלי קול.
מה עוד נבקש, אמור מה עוד?
כמעט ביקשנו לנו את הכל.

את הגשם תן רק בעיתו,
ובאביב פזר לנו פרחים,
ותן שיחזור שוב לביתו,
יותר מזה אנחנו לא צריכים.

והלוואי ונוכל בשבוע הבא לשוחח על טכנולוגיה ורשתות קריירה…