Posts In Category

חינוך

עולם העבודה העתידי כל יום רביעי בגלובס והשבוע: לא כולם יכולים לעשות 5 יחידות מתמטיקה ופיזיקה, אבל אין סיבה שלא כולם יידעו כיצד להשתמש בטכנולוגיה, לחפש מידע, לזהות שינויים בתחום המקצוע ולנתח כיצד הם משפיעים עליהם, לטוב ולרע הטור הזה מהרהר על סקרנות. בין הנופים המרהיבים של פארק תמנע, במכרות נחושת מימי …

עולם העבודה העתידי כל יום רביעי בגלובס והשבוע: בטורים קודמים דיברנו על הסיכון שרובוט או אלגוריתם יחליפו את המקצוע שלנו, ועל כך שאם מישהו יכול לכתוב את הוראות ההפעלה עבור העבודה שאנחנו עושים, סביר להניח שבסופו של דבר המכונה תחליף גם אותנו. היה מי שטען שיש משהו מאוד דרוויניסטי בעולם המתואר, שהרי …

על עבודה וקריירה כל יום רביעי בגלובס והשבוע: אחד מתפקידיו של בית הספר הוא להכין את דור העתיד של עולם העבודה, ולכן השאלה מהן יכולות הליבה שעלינו ללמד בבתי הספר, היא חשובה התלמידים שמתחילים במזל טוב ללמוד בכיתה א' השבוע יכנסו לשוק העבודה באמצע שנות 2030. התשובות שיהיו רלוונטיות עבורם עוד …

על עבודה וקריירה כל יום רביעי בגלובס והשבוע: אנחנו אולי אומרים שהלמידה חשובה להצלחת הפרט והארגון, אבל ביום יום לאף אחד לא אכפת אם למדתם. אתם לא נמדדים על זה, אלא על מה שאתם יודעים, על התוצאות. וכאן מתחילה הבחירה שלכם… בימים אלה מסיימים מחזורים שלמים את התואר במוסדות השכלה גבוהה ומגיע …